Erik van Erp Geschreven door Erik van Erp. Foto door: Erik

Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, volstaat je Nederlandse zorgverzekering meestal niet en soms is het toegestaan deze stop te zetten. Omdat je maar één keer per jaar van zorgverzekering mag wisselen, moet je op tijd zijn met het veranderen van verzekering als dit beter uitkomt voor je wereldreis. De keuze kan resulteren in enorme verschillen in de kosten. Afhankelijk van hoelang de reis duurt en wat je tijdens je reis gaat doen, krijg je te maken met verschillende verzekeringsmogelijkheden en de daarbij horende regels.

Omdat er onduidelijkheid is omtrent de verplichte zorgverzekering en het maken van bijvoorbeeld een wereldreis, hebben we geprobeerd het inzichtelijker te maken.

De ervaring leert dat officiële instanties niet altijd op de hoogte zijn van de "bijzondere" situatie van mensen die lang op reis gaan. Bel de instanties waar je mee te maken krijgt dus even om te informeren, zoals je gemeente. Zorg eventueel dat je bepaalde informatie op papier krijgt, zodat je dit later als bewijs kunt gebruiken, mocht dat nodig zijn.

Nederlandse basiszorgverzekering

Nederlanders zijn verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering te hebben die één keer per jaar aangepast mag worden. Met deze basisverzekering verzeker je je zorgkosten in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Je zorgverzekering dekt dus bepaalde medische kosten op reis, maar er wordt hierbij wel uitgegaan van Nederlandse tarieven en voorwaarden. Dit kan dus betekenen dat niet alle gemaakte zorgkosten die je in het buitenland maakt door je zorgverzekering vergoed worden, omdat de kosten in het betreffende land hoger zijn dan in Nederland en je deze dus zelf moet bijbetalen. Een duidelijk overzicht van de medische kosten per inwoner van een aantal westerse landen kun je hier vinden. Hier is duidelijk te zien dat de kosten van medische zorg in de Verenigde Staten en Noorwegen een stuk hoger zijn dan in Nederland en dat het voor dit soort landen dus zeker aan te raden is een reisverzekering af te sluiten, omdat je anders het risico loopt voor de overige kosten op te draaien.

Afhankelijk van je reis moet je dus uitzoeken welke reisverzekering interessant is om medische kosten in het buitenland te dekken. Met een reisverzekering worden zorgkosten in het buitenland tot een bepaald maximum wel vergoed.

Je bent verplicht een basiszorgverzekering in Nederland af te sluiten wanneer je in Nederland woont of werkt. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid. Er is geen uitzondering voor mensen die voor langere tijd naar het buitenland gaan en daar reizen en werken.

Nederlandse aanvullende zorgverzekering

Dit is een aanvullende verzekering bovenop de Nederlandse basiszorgverzekering. Deze verzekering voorkomt dat je voor onverwachte extra zorgkosten komt te staan, wanneer je in het buitenland zorg nodig hebt die duurder is dan in Nederland bijvoorbeeld. Ook voor reisvaccinaties is het interessant om de aanvullende zorgverzekeringen te bekijken. De aanvullende verzekering is niet verplicht.

Reisverzekering

Reisverzekeringen vergelijken is meestal niet het leukste waar je je mee bezig kunt houden wanneer je op wereldreis gaat. Helaas bestaat er geen standaard reisverzekering, er bestaat ook geen standaard wereldreis. Reisverzekeringen komen dus in alle vormen en maten. Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie welke reisverzekering het best bij je past. In dit artikel over reisverzekeringen duiken we er wat dieper in.

 

Voorbeeldsituaties

Het is dus belangrijk om naar je eigen situatie te kijken en op basis daarvan te kiezen voor de reisverzekering die het best bij jou past. Er is een aantal situaties dat zich kan voordoen. Voor de verschillende situaties zijn verschillende reisverzekering het meest geschikt.

Ik ga minder dan drie maanden op reis en ga niet werken

Als je korter dan drie maanden reist, schrijf je je niet uit bij het GBA en behoud je jouw basiszorgverzekering in Nederland. Dit betekent dus dat je medische kosten tot bepaalde hoogte gedekt zijn. Het is dus wel verstandig om een Nederlandse aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering af te sluiten. Bovendien dek je met een reisverzekering niet alleen hogere medische kosten, maar kun je ook kiezen om kosten voor bijvoorbeeld repatriëring, verloren bagage en autopech te dekken.

Je kunt kiezen voor een reisverzekering specifiek voor de duur van deze reis of voor een doorlopende reisverzekering. Doorlopende reisverzekeringen hebben wel een limiet op het aantal dagen dat je aaneengesloten in het buitenland mag zijn. Vaak gaat het om een maximum van drie of zes maanden. Er zijn ook verzekeringen waarmee je een jaar aaneengesloten verzekerd kunt reizen. 

Ik ga drie tot twaalf maanden op reis en ga niet werken

Als je tot twaalf maanden op reis gaat, is een Nederlandse basiszorgverzekering aangevuld met een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering voldoende. Geen aanvullende zorgverzekering of reisverzekering nemen is echt niet aan te raden. Let op: gezien het feit dat je langer dan drie maanden op reis gaat, moet je je goed inlezen en bekijken wat de voorwaarden van verschillende verzekeringen zijn, aangezien er dus een limiet zit op het aantal dagen dat je aaneengesloten mag reizen. De meeste doorlopende reisverzekeringen dekken maximaal een half jaar. Lees in dit artikel over reisverzekeringen met welke verzekeringen je wel een jaar kunt reizen. Als je langer dan acht maanden reist, moet je je uitschrijven bij uit de BRP bij de gemeente - basisregistratie personen, voorheen GBA.

Ik minstens drie maanden werken buiten de EU of verdragszone

Je plicht en recht op een Nederlandse zorgverzekering vervalt als je langer dan drie maanden buiten de EU of verdragszone wilt werken. Je moet dan op zoek naar een zorgverzekering in het land waar je gaat werken of een goede reisverzekering afsluiten die ook medische kosten dekt als je in het buitenland werkt. Je moet bij terugkeer wel kunnen bewijzen dat je meer dan drie maanden gewerkt hebt. Kun je dit niet aantonen, dan moet je met terugwerkende kracht zorgpremie in Nederland betalen. Je zorgverzekering in Nederland vervalt op de eerste dag waarop je werkzaamheden beginnen, vanaf dat moment dient je nieuwe zorg- of reisverzekering in laten gaan. Na je werkzaamheden heb je vier maanden de tijd om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. 

Er is een aantal uitzonderingen op deze regel. Een aantal landen valt onder de 'eerste werkdag-landen'. Voor deze landen geldt: je zorgverzekering vervalt altijd vanaf de eerste werkdag. Landen die hier bijvoorbeeld onder vallen zijn Australië en Nieuw-Zeeland. Het is dus zaak om er op tijd bij te zijn en om vóór je eerste werkdag een andere verzekering in dat land te regelen. Als je langer dan acht maanden aan een stuk in het buitenland verblijft, moet je je uitschrijven bij de gemeente. Lees meer over werken in Australië en werken in Nieuw-Zeeland.

Ik ga tot twaalf maanden reizen en werken binnen de EU of verdragszone

Als je in een EU, EER of verdragsland gaat werken, heb je een andere soort verzekering nodig. Voor deze landen geldt dat je recht en plicht op een Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste werkdag. Het is dus nodig om een zorgverzekering af te sluiten in het land waar je gaat werken of om een goede reisverzekering af te sluiten die ook je (medische) kosten dekt wanneer je werkt in een verdragsland. Je verzekert je dan van het moment waarop je begint met werken tot het moment waarop je stopt met werken. Je moet bij terugkeer bewijzen dat je hebt gewerkt anders moet je in Nederland alsnog zorgpremie betalen. 

Ik ga voor mijn studie naar het buitenland en wil meer dan twaalf maanden reizen 

Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat voor je studie, moet je je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Bekijk wel of de medische kosten in het land waar je heen gaat hoger liggen en sluit als dat zo is een aanvullende reisverzekering af. Als je van plan bent om tijdens je studie een bijbaan te nemen, gelden de regels met betrekking tot werken in het buitenland, zoals ze hierboven beschreven staan. Je bent gedurende werktijd niet verzekerd via je Nederlandse zorgverzekering en moet je dan bijverzekeren via een reisverzekering die eventuele werkgerelateerde medische kosten wel dekt. 

Ik ga langer dan twaalf maanden op reis en ben geen student 

In sommige gevallen kun je de verzekeringsplicht ontwijken en mag je je zorgverzekering stopzetten. Als je je bij de gemeente uitschrijft, vervalt je recht op toeslagen, waaronder zorgtoeslag. Je bent dan niet meer verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Om dit te doen, moet dan minimaal acht van de twaalf maanden in het buitenland verblijven. Deze acht maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Als je je gaat uitschrijven bij je zorgverzekeraar moet je contact opnemen met je zorgverzekeraar en eventueel met het SVB - in dat geval verwijst je zorgverzekeraar je door naar het SVB. De instanties bepalen of je verzekerd moet blijven tijdens je verblijf in het buitenland. Mocht je verzekeringsplicht vervallen, dan heb je een extra goede reisverzekering nodig die ook je ziektekosten dekt. Bekijk wat voor jou het beste is. Doorlopende reisverzekeringen dekken over het algemeen geen reizen die langer dan een jaar duren. Je zult dan op zoek moeten gaan naar een verzekering die je wel langer verzekert. Voorbeelden zijn de globetrotter-verzekering van Allianz, de special Isis verzekering en de Lang op reis-verzekering van Europeesche verzekeringen. Er zijn uiteraard nog meer opties. Verdiep je goed, om zeker te weten dat je de verzekering kiest die het best bij jou past.

Verschillen tussen reis- en zorgverzekering

Er zijn een aantal verschillen tussen reisverzekeringen en zorgverzekeringen. Een zorgverzekering is er namelijk alleen voor de medisch noodzakelijke kosten, terwijl een reisverzekering ook andere kosten dekt. Je kan bij het afsluiten van een reisverzekering een aantal opties kiezen om te verzekeren, zoals repatriëring en bagage. Gerepatrieerd worden zonder reisverzekering is heel duur. Zorgverzekeringen vergoeden alleen repatriëring wanneer dit medisch noodzakelijk is. Een reisverzekering vergoedt bijvoorbeeld ook kosten voor een vliegticket als je terugkeert vanwege het overlijden van een familielid of wanneer je bagage gestolen is.

Soms kan er een kleine overlap zitten in hetgeen dat je zorg- en reisverzekering dekken. Daarom is het goed om dit vooraf uit te zoeken en tot een minimum te beperken. Het is wel ten zeerste af te raden om met alleen een basiszorgverzekering op reis te gaan, ook als het alleen om medische kosten gaat. Zo vergoed je zorgverzekering medische kosten in het buitenland maar tot een bepaald maximum; tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Als de zorg in het land waar je de kosten maakt duurder is dan in Nederland, moet je zelf geld bijleggen. Een reisverzekering dekt het verschil. Ook dekken reisverzekeringen vaak vervoerskosten van en naar het ziekenhuis en telefoonkosten die je moet maken als je medische hulp nodig hebt.

Wanneer je (zorg)kosten maakt in het buitenland, betaal je deze eerst van je eigen risico voordat je een vergoeding ontvangt , ook als je hiervoor aanvullend verzekerd bent met een reisverzekering. Er zijn reisverzekeringen die wél je eigen risico vergoeden, maar dit moet dan nadrukkelijk in de voorwaarden staan, deze zijn meestal wat duurder.

Belangrijk om te weten is dat reisverzekeringen geen reguliere controles vergoeden, zoals de kosten voor een tandartscontrole. Toch is het wel verstandig om deze periodieke controles uit te laten voeren, ook in het buitenland. Mocht je last hebben van je gebit en je hebt geen periodieke controles laten uitvoeren, zal de reisverzekeraar aangeven dat dit geen onverwachte gebeurtenis is. Gebitsproblemen komen veel voor onder reizigers die langere tijd op reis zijn.

Een reisverzekering geldt niet als basisverzekering. Met alleen een reisverzekering - ook al dekt de verzekering net zoveel of meer dan een basisverzekering - voldoe je niet aan de zorgverzekeringsplicht. Bovendien eisen de meeste reisverzekeringen dat je een zorgverzekering met dekking in het buitenland hebt, omdat de reisverzekering aanvullende dekking voorziet voor geneeskundige kosten. Backpackers-verzekeringen voor reizen die langer dan een jaar duren, kennen die verplichting niet.

Zorgverzekeringswet

Eerder hebben we kort weergegeven wat de zorgverzekeringswet inhoudt. Maar wanneer ben je verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

Als je niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente - dus als je minstens acht maanden van een jaar in het buitenland verblijft - en als je geen inkomsten in Nederland hebt, ben je niet meer verplicht om je te verzekeren tegen ziektekosten in Nederland. De SVB (Sociale verzekeringsbank) bepaalt per individu of je verzekeringsplicht hebt. Er zijn nog sociale en economische factoren die een rol kunnen spelen. De SVB heeft nuttige informatie over het wel of niet verzekerd moeten zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Verder vind je nog informatie bij de Consumentenbond

Wanneer heb ik verzekeringsplicht volgens de Zorgverzekeringswet?

Je krijgt met verschillende instanties te maken. Niet de belastingdienst, maar de verzekeraar is volgens het ministerie het controlerende orgaan. De belastingdienst controleert onder andere de in- en uitschrijving bij de gemeente, inkomsten en bezit om te bepalen of je een boete moet betalen. De situatie wordt per persoon bepaald en de exacte criteria voor ingezetenschap worden niet vrijgegeven. Deze criteria hebben onder andere betrekking op sociale binding, bezittingen en bankrekeningen in Nederland. Over het algemeen geldt dat ingezetenschap in stand blijft als het verblijf in het buitenland een tijdelijke intentie heeft.

Ingezetenschap eindigt dus niet zonder meer door uitschrijving bij de gemeente. Daarnaast kun je dus moeilijk de verplichte zorgverzekering stopzetten als je minder dan acht maanden weggaat of bijvoorbeeld een huur- of koophuis hebt.

Heb je een huur- of koopwoning die je wilt onderverhuren, dan is het goed om te weten wat dit betekent voor je verplichte uitschrijving bij de gemeente (als je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft) en dat het in Nederland verplicht is om onroerendgoedbelasting te betalen als gebruiker of eigenaar. Deze twee regels gaan niet zomaar samen. Daarom hebben we daarvoor een apart artikel geschreven waarin we uitleggen wat je moet regelen als je een huis wilt verhuren als je op reis gaat zonder in de problemen te komen.

Uitschrijven zorgverzekeringswet

Stel: je gaat langer dan twaalf maanden naar het buitenland. Hoe kun je dan je Nederlandse zorgverzekering opzeggen?

Als je langer dan acht maanden naar het buitenland gaat, kom je in aanmerking om je zorgverzekering stop te zetten, maar dit is niet altijd zo. Elk geval wordt apart bekeken. Als je denkt te voldoen aan de eisen om je zorgverzekering op te zeggen, moet je zelf contact opnemen met je zorgverzekeraar. De verzekeraar zal je een aantal vragen stellen over je plannen en aan de hand daarvan beoordelen of je je zorgverzekering volgens de wet mag stopzetten. Het lijkt wel staatsgeheim om erachter te komen wat die vragen zijn, want na vier verzekeraars aan de telefoon gesproken te hebben, is het ons niet gelukt deze vragen te achterhalen. Om je zorgverzekering op te kunnen zeggen, moet je eerst uitgeschreven zijn bij je gemeente. Je zult dit dus eerst moeten regelen, aangezien je zorgverzekeraar je anders geen toestemming kan geven. 

Het advies om te liegen dat sommige backpack-organisaties of fora geven is niet verstandig. Dat het je gelukt is om je uit te schrijven, wil nog niet zeggen dat iemand anders later niet ontdekt dat het op onterechte gronden is gebeurd. Want er is een controle op de Zorgverzekeringswet op het moment dat je jezelf weer wilt inschrijven in Nederland. Het is dan ook heel belangrijk dat je een bevestiging van deze uitschrijving zwart op wit krijgt en bewaart. 

Vragen en gevolgen van het uitschrijven van de zorgverzekeringswet

Wanneer je jezelf uitschrijft voor de zorgverzekeringswet, krijg je te maken met enkele gevolgen en zaken waar je rekening mee moet houden.

Zorgtoeslag stopzetten

Mocht je zorgtoeslag krijgen en je verzekering stopzetten, dan is het belangrijk dat je je zorgtoeslag ook direct stopzet. In de praktijk blijkt dit bijna onmogelijk, omdat de belastingdienst enorme achterstanden heeft met verwerkingen en soms nog maanden doorbetaalt. Vraag iemand thuis hier actief achteraan te gaan. Want als je tijdens je reis zorgtoeslag blijft ontvangen terwijl je geen verzekering hebt, krijg je problemen en boetes. Ongeacht of jij op tijd hebt doorgegeven dat je die toeslag niet meer wilde ontvangen.

Juridisch moet dit wel weer glad te strijken zijn, want je staat in je recht, maar daar kan weer veel tijd en papierwerk in gaan zitten. Reizigers melden soms tot wel zeven maanden bezig te zijn om zorgtoeslag stop te zetten.

Hoe en wie controleert die acht maanden?

Verschillende instanties raken elkaar qua belangen en wisselen onderling informatie uit. Omdat er in het verleden veel met premies is gesjoemeld  door mensen die deels in het buitenland wonen, is de controle van de Belastingdienst scherp. Van iedere Nederlander - dat blijf je ook als je uitgeschreven bent - ontvangt de Belastingdienst informatie van onder andere werkgevers. Zodra ze zien dat je geen of weinig inkomen hebt gehad in een bepaald jaar, gaan ze op onderzoek uit en roepen je op om te verschijnen en je situatie uit te leggen.

Daarom is het advies om bij uitschrijving bij de gemeente een Nederlands postadres achter te laten, zodat die "gemachtigde" in Nederland ook post kan open en de Belastingdienst kan bellen. De gemachtigde kan dan vertellen dat je niet kunt komen, omdat je in het buitenland verblijft. Die oproep kan namelijk al binnen een maand na uitschrijving komen. De Belastingdienst heeft ook contact met de gemeentes. Om problemen te voorkomen dien je ervoor te zorgen dat je deze brief niet mist en de oproep niet negeert. Het kan zijn dat de Belastingdienst wil dat je aantoont dat je de hele periode in het buitenland verbleef. Dus bewaar je vliegtickets en in een aantal gevallen kan een reisblog van pas komen.

Ook zorgverzekeraars hebben inzage in het systeem van inschrijvingen bij Nederlandse gemeentes. Zorgverzekeraars beoordelen of je terecht geen premie hebt betaald in de periode dat je niet in Nederland was en of je een boete krijgt. Op het moment dat je je opnieuw wilt verzekeren, moet je een bewijs van uitschrijving van de gemeente overleggen dat ouder is dan acht maanden. Kun je dit niet omdat de gemeente je geen papiertje heeft gegeven of omdat je het kwijt bent, dan controleren ze je gegevens in hun systeem.

Hoe controleren de verzekeraars of ik mij had mogen uitschrijven?

Aan de hand van de uitschrijving van de gemeente en het bewijs van je vorige verzekeraar dat die akkoord was met het stopzetten van je verzekering, wordt gecontroleerd of je je zorgverzekering mocht opzeggen. Verder kijken de verzekeraars naar de informatie die jij ze hebt gegeven.

Ik heb een boete opgelegd gekregen, wat nu?

De bevinding van de zorgverzekeraar kan zijn dat je premie bent verschuldigd over je hele reisperiode en dat je daar bovenop 30% boete moet betalen. Tegen beide beslissingen kun je bezwaar maken volgens een procedure. Dit heeft alleen zin als je voor vertrek niet gelogen hebt bij de opzegging van je verzekering. De bezwaren worden afgehandeld door het Zorginstituut.

Van het Zorginstituut kregen wij het advies:

Stuur het bewijs van uitschrijving van je vorige verzekeraar mee. Zelfs als die de regels niet correct hebben gehanteerd, kun jij je beroepen op "niet verwijtbaar" op basis van probleemloos uitschrijven.

Wat gebeurt er als ik eerder terugkom?

Wat gebeurt er als je eerder terugkomt dan je in eerste instantie gepland had en daardoor geen acht maanden weg was? We gaan er even vanuit dat je deze vraag stelt omdat je je dus hebt uitgeschreven bij de gemeente en ook je verplichte zorgverzekering hebt opgezegd. Dan heb je pech en zul je de zorgverzekeringspremie met terugwerkende kracht moeten betalen. Als dit gebeurt, zal de zorgverzekering waarbij je je wilt inschrijven bij terugkomst in Nederland dit direct zien. Je hoeft in dit geval geen boete te betalen, omdat je uitgeschreven was bij een gemeente. De enige uitzondering is een tussentijds kort verblijf in Nederland - minder dan 14 dagen - in verband met een sterfgeval. Je moet je reis dan wel weer hebben voortgezet.

Heb je je uitgeschreven bij je zorgverzekeraar en niet bij de gemeente?

Onafhankelijk van de periode die je in het buitenland verblijft, zul je de premie met terugwerkende kracht moeten betalen en een boete van 30%.

Acceptatieplicht bij terugkomst

Voor de basisverzekering - die voor elke Nederlander verplicht is - hebben de verzekeraars een acceptatieplicht. Dus ook als je in de kreukels terugkomt, moeten ze je accepteren. Je moet je bij terugkomst in Nederland zo snel mogelijk weer inschrijven bij een zorgverzekeraar om een boete te voorkomen. Je moet je wel eerst inschrijven bij een gemeente om een nieuwe verzekering af te kunnen sluiten.

Op deze manier is een AZV of Thuiskomst-verzekering min of meer overbodig geworden, want de zorgverzekeraar die je kiest moet je accepteren, onafhankelijk van eventuele nabehandelingskosten. Voor de aanvullende verzekering verschilt dit per verzekeraar. Probeer op tijd te informeren als je denkt dat dat op jou van toepassing is, via je contactpersoon in Nederland bijvoorbeeld.

De zorgverzekering niet mogen opzeggen en toch kosten besparen met de zorgtoeslag?

Als je toch verplicht bent om je in Nederland te verzekeren, kun je kijken of je niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag om een deel van de kosten van de verzekering te dekken. Over het algemeen is de regel "hoe minder je verdient, hoe meer toeslag je krijgt", maar let wel op dat dit per kalenderjaar geïnventariseerd wordt. Nu gaat het misschien wat ver om je hele reis daarop aan te passen, maar het is dus het voordeligst om in een kalenderjaar weg te zijn en niet vier maanden in het ene jaar en vijf maanden in het andere jaar bijvoorbeeld. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken.

Uitschrijven bij de gemeente

Je bent sowieso verplicht om je bij de gemeente uit te schrijven wanneer je langer dan acht maanden naar het buitenland gaat. Deze regel geldt ook als je een huur- of koopwoning hebt. Dit veroorzaakt mogelijk problemen. Niet elke gemeente is op de hoogte van deze regel, de Belastingdienst is dat echter wel. Door uitschrijving bij de gemeente krijg je de status "zonder vaste woon- of verblijfplaats" en worden je gegevens in Den Haag aangepast.

Het advies luidt om bij uitschrijving bij de gemeente een Nederlands postadres achter te laten. Het kan ook voorkomen dat de afdeling Burgerzaken van je gemeente een (vast) buitenlands adres wil noteren, terwijl veel reizigers dit niet hebben. Helaas hanteren niet alle gemeenten dezelfde regels, informeer hier dus naar. Het geven van een postadres zou een oplossing kunnen zijn. Volgens de Belastingdienst is het namelijk officieel helemaal niet nodig dat er een vast buitenlands adres ingevuld staat. Vul je toch een buitenlands woonadres in, dan ziet de Belastingdienst je als een emigrant en ontvang je moeilijke blauwe brieven. Hierdoor ben je al snel een jaar zoet om uit te leggen dat je op reis was.

Mocht je besluiten je uit te schrijven bij de gemeente, doe dit dan na de afsluiting van je reisverzekering. In de voorwaarden van bijna alle reisverzekeringen staat namelijk dat je op het moment van afsluiten ingeschreven moet zijn, omdat je reisverzekering moet ingaan op de dag van vertrek. Dezelfde regel wordt door veel andere verzekeraars gehanteerd, zoals brand-, aansprakelijkheids- en inboedelverzekeringen. Het is slim om dit te controleren voordat je je uitschrijft. Zorg wel dat de uitschrijving bij de gemeente plaatsvindt voordat je de zorgverzekering opzegt. Dit is namelijk een vereiste. Helaas moet je dus al een reisverzekering afsluiten terwijl je nog niet weet of het je ook lukt om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen. 

Belangrijke gevolgen van uitschrijven bij de gemeente

Het uitschrijven kan gevolgen hebben voor je AOW. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van je aantal verzekerde jaren. Ben je in het totaal één jaar of langer niet verzekerd geweest, dan wordt je AOW-pensioen gekort met 2% voor elk jaar dat je niet verzekerd was.

Kortom: als je niet langer dan een jaar uitgeschreven was, word je niet gekort, anders wel. Als je dit wilt voorkomen, kun je een vrijwillige AOW-verzekering afsluiten. Informeer hiervoor bij de SVB (de instantie die AOW uitkeert).

Uitschrijven kan problemen opleveren als je:

  • een koop- of huurhuis hebt
  • kinderen hebt (kinderbijslag)
  • bezig bent met pensioenopbouw (omdat er door een jaar niet te werken een gat ontstaat)

Informeer tijdig bij je gemeente, bij je bank (hypotheek) en bij je pensioenverzekeraar of dit op jou van toepassing is. 

Opnieuw inschrijven bij de gemeente

Je bent terug van je reis en wilt je weer inschrijven bij de gemeente. Dat verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Om je in te mogen schrijven, moet je een vast woonadres hebben. Dit is iets wat je misschien niet meteen hebt als je net terug in Nederland bent. Toch wil je wel zo snel mogelijk ingeschreven staan, om je te kunnen verzekeren voor ziektekosten en om een boete te voorkomen.

Een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie is ook noodzakelijk om je als werkzoekende in te mogen schrijven. De meeste mensen laten zich daarom op het woonadres van iemand anders inschrijven. Die persoon moet mee naar het gemeentehuis om toestemming te verlenen. Meestal is toestemming van de woningbouwvereniging ook vereist. 

Houd er ook rekening mee dat er voor die persoon nadelige financiële gevolgen kunnen zijn. Gemeentebelastingen en tegemoetkomingen zijn gebaseerd op het aantal personen dat op een adres woont. Zo is er een flink verschil tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Overleg dit dus goed en maak afspraken over de extra kosten. Vaak gaat het om zo'n 100 euro, ongeacht of je een vol jaar of een paar weken op het adres ingeschreven staat.