Nienke Krook Geschreven door Nienke Krook. Foto door: Nienke Krook

Survival International is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de rechten van in stamverband levende inheemse volken.

Wereldwijd leven 150 miljoen mensen in stamverband, verdeeld over meer dan 60 landen. Hoewel hun landrechten in internationale wetten worden erkend, worden deze nergens volledig gerespecteerd.

Missie

Waar ook ter wereld worden inheemse volken beroofd van hun bestaan en wijze van leven; verdreven van hun land door mijnbouw, houtkap of mensen die zich in hun leefgebied vestigen. Overstroomd door dammen of onder dwang hergevestigd om ruimte te maken voor grootschalige veeteeltbedrijven of wildparken. Dit misbruik wordt vaak gerechtvaardigd door te claimen dat inheemse volken ‘primitief’ zouden zijn.

Survival International werkt aan een wereld waarin de manier van leven van inheemse volksstammen wordt begrepen en geaccepteerd, waarin onderdrukking niet wordt getolereerd en waarin ze vrij zijn om in vrede, vrijheid en veiligheid op hun eigen wijze te leven, op hun eigen land.

Wat doet Survival?

Voorlichting geven over inheemse volksstammen zowel binnen als buiten scholen, voor kinderen en volwassenen. Ze verspreiden gratis onderwijsmateriaal en informeert het grote publiek door het geven van onder andere lezingen en lessen, via boeken, conferenties en foto exposities. Bovendien bewerken en verspreiden ze dagelijks nieuwsbrieven, bulletins, tijdschriften, rapporten, bestanden, audiovisueel materiaal, etc.

Bieden van rechtstreekse ondersteuning (bijvoorbeeld financiële steun) aan de volksstammen voor het uitvoeren van humanitaire, educatieve, medische en zelfhulp projecten. Daarnaast bieden zij een platform van waaruit de volksstammen de wereld kunnen toespreken.

Campagne voeren voor de rechten van de stammen. De campagnes van Survival International zijn niet enkel op regeringen gericht, maar ook op ondernemingen, banken, radicale missionarissen, guerrilla groeperingen of andere schenders van de rechten van inheemse volksstammen.

Lees meer over hoe je diverse inheemse volken kunt steunen op: www.survivalinternational.nl en doneer of bezoek de online winkel van Survival op: shop.survivalinternational.org