bolletjeom Geschreven door bolletjeom.

Wanneer je, bijvoorbeeld door een reis, je aangifte inkomstenbelasting niet op tijd kunt indienen, kun je uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Je moet dit doen voor de uiterste inleverdatum, die op de aangiftebrief staat. Anders krijg je een boete.

Let wel op: je kunt pas een brief sturen als je de papieren om aangifte te doen van de Belastingdienst hebt ontvangen (februari). Ben je dan op reis? Leg een ondertekende brief klaar die je dateert op februari en laat iemand anders de brief voor jou versturen.

Laat jij je aangifte doen door een belastingconsulent, dan kan deze namens jou uitstel aanvragen. Doe je het liever zelf, dan kan dat op drie manieren:

Elektronisch:
Je kunt tot 1 april gebruikmaken van het online uitstelformulier. Je vraagt hiermee uitstel aan tot 1 september. Binnen drie weken ontvang je een schriftelijke reactie van de Belastingdienst.

Telefonisch:
Je kunt tot 1 april telefonisch uitstel vragen bij de BelastingTelefoon. Je vraagt hiermee uitstel aan tot 1 september. Binnen drie weken ontvang je een schriftelijke reactie van de Belastingdienst. Het nummer van de BelastingTelefoon is 0800-0543 (maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Hou je burgerservicenummer/sofinummer bij de hand. Dit staat op je paspoort, loonstrook of rijbewijs.

Schriftelijk: Je kunt tot 1 april schriftelijk uitstel aanvragen. Je vraagt hiermee uitstel aan tot 1 september. Binnen drie weken ontvang je een schriftelijke reactie van de Belastingdienst. Vermeld in je verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

 • jaar van aangifte
 • burgerservicenummer/sofinummer
 • achternaam en voorletters
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • belastingmiddel (welke aangifte; hoogstwaarschijnlijk inkomstenbelasting)
 • gewenste datum uitstel
 • motivatie
 • datum
 • handtekening
 • Stuur de brief in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
 • Belastingdienst Centrale administratie
 • Postbus 61
  6401 AB HEERLEN

Wil je langer uitstel? Dan moet je een brief met motivering sturen naar je eigen belastingkantoor.