bolletjeom Geschreven door bolletjeom.

Het is een jaarlijks terugkerens onderwerp op je werk: de vakantieplanning! Het zorgt soms voor veel onrust als de verdeling niet eerlijk lijkt te gaan. Het wordt een groter probleem als je baas je vakantieaanvraag weigert. Wanneer mag een baas weigeren vrij te geven en wanneer niet?

Wat zegt de wet?

De wet- en regelgeving voor vakantie is ervoor bedoeld de werknemer in de gelegenheid te stellen te kunnen recreëren en te herstellen van de werkweken. De wet bepaalt dat de werkgever de werknemer ieder jaar in de gelegenheid moet stellen de overeengekomen vakantiedagen op te nemen.

De vaststelling van de vakantiedagen moet tijdig plaatsvinden zodat werknemers voorbereidingen kunnen treffen voor de vakantie. Dit betekent dus bijvoorbeeld dat je baas je niet plotseling met vakantie mag sturen, dit moet op tijd geregeld worden. Soms lopen spanningen hoog op en vindt je baas het beter als je een paar dagen thuis blijft om even bij te komen. Deze dagen mogen in principe alleen van je vakantiedagen af gaan wanneer jij daar akkoord mee gaat. In de praktijk is het misschien niet slim om hierover te beginnen, tenzij  je werkgever dit regelmatig doet, bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen zich ziek melden.

Wanneer heb je toestemming voor je vakantie?

De werknemer moet toestemming vragen voor de vakantie. Als je een schriftelijk verzoek doet aan je baas over een gewenste vakantieperiode, moet hij/zij  daar binnen twee weken op reageren. Doet de werkgever dit niet, dan wordt er vanuit gegaan dat de werkgever daarmee zijn instemming heeft verleend.

Pas op met vrij vragen in de wandelgangen (een mondelinge toezegging). Een antwoord als "ik denk dat het wel kan" van je baas is eigenlijk nog geen goedkeuring. Het is ook niet helemaal eerlijk naar je baas toe want die heeft de planning niet in zijn/haar hoofd zitten. Doe je verzoek dan ook altijd (zo snel mogelijk erna) schriftelijk.

Mag je baas een aanvraag weigeren of een vakantie intrekken?

Voordat je vakantie gaat aanvragen is het natuurlijk van belang of er binnen het bedrijf of de algehele CAO van je branche bepaalde regels gelden.De huidige wet gaat uit van het principe dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer. In principe bepaal jij als werknemer dus wanneer en voor hoe lang je vakantie opneemt (zolang je natuurlijk genoeg vrije dagen hebt). Een uitzondering is wanneer de werkgever met de werknemer (schriftelijke) afspraken heeft gemaakt die van de wettelijke hoofdregel afwijken. Zo kan er bepaald zijn dat bepaalde dagen verplichte vakantiedagen zijn (denk hierbij aan een verplichte vrije vrijdag als de donderdag een feestdag is). Ook mogen werkgevers aangeven dat op bepaalde piekmomenten geen vakantie opgenomen mag worden. Daarnaast bestaan er bedrijven waar in een bepaalde periode juist vakantie genomen moet worden (denk bijvoorbeeld aan de bouwvak).

Als je aan al de regels die hiervoor genoemd zijn voldoet moet een werkgever de vakantie vaststellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. Jij vraagt in een bepaalde periode vakantie aan en het is aan de werkgever om hier zo veel mogelijk aan te voldoen. Er bestaan natuurlijk wel uitzonderingen op deze regel. Om 'gewichtige redenen' mag de werkgever afwijken van de wensen van de werknemer.

Ook een vastgestelde vakantie intrekken mag alleen plaatsvinden om ‘gewichtige redenen’. Gewichtige redenen zijn bijvoorbeeld plotselinge drukte, spoedorders of onmisbaarheid door ziekte of ontslag van andere werknemers.

Je baas mag je vakantie aanvraag dus weigeren als het niet uitkomt voor het bedrijf en hij mag zelfs een gegeven akkoord terug trekken.

Een werkgevers hoort zich in principe te alle tijde als goede baas te gedragen dus hij/zij moet  toezeggingen nakomen, maar werknemers horen zich als een goede medewerker te gedragen, wat  onder meer inhoudt dat ze rekening horen te houden met het bedrijfsbelang. Het bedrijfsbelang gaat voor het vakantierecht.

Wanneer je baas je vakantie intrekt moet hij je wel de kans geven later alsnog die dagen op te nemen. Bovendien mag je van de werkgever verwachten dat gemaakte kosten worden vergoed.

"Maar jij hebt geen kinderen..."

De regel dat werknemers zonder kinderen geen vrij kunnen krijgen in de periodes dat collega's met schoolgaande kinderen vast zitten aan de schoolvakanties zal je niet snel tegenkomen in een contract. Toch wordt die regel wel gehanteerd. Als goede werknemer en collega hou je je natuurlijk zoveel mogelijk aan die regel als dat gewenst is maar je bent het niet verplicht. Je mag hier op wijzen wanneer jij een vakantieaanvraag doet die je niet in een andere periode kan doen. Bijvoorbeeld als je bestemming erg seizoensgebonden is of dat je een bruiloft in het buitenland hebt.