Geschreven door . Foto door: bolletjeom

De oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland zijn de Maori's. De Maori's hebben een ingewikkelde cultuur ontwikkeld die afstamt van hun achtergrond op de Zuidzee-Eilanden. De Maori's vestigden zich ongeveer 1000 jaar geleden in Nieuw Zeeland. De Europeanen kwamen pas 350 jaar geleden. 

De dag dat de eerste Maori's voet op Nieuw Zeelandse bodem zetten, is een raadsel. De legende wil dat Nieuw Zeeland zo rond 950 is ontdekt door de Polynesische ontdekkingsreiziger Kupe, waarna hij terugkeerde naar zijn vaderland. En vier eeuwen later ging een vloot kano's, met Kupe's aanwijzingen, op zoek naar het nieuwe land.

Aan de hand van koolstof 14-dateringen van Maori-afvalhopen nemen archeologen aan dat de eerste nederzettingen van omstreeks 1300 dateren. Sommige wetenschappers geloven dat de Maori's al 2000 jaar geleden waren gearriveerd, maar niet lang overleefden. 

Wanneer ze ook gekomen zijn, de Maori's brachten ook een aantal planten en dieren mee. De voornamelijk plantenetende Kiore, een rat, werd vetgemest met bessen. Ook de inheemse hond, de Kuri, zou de reis hebben overleefd. De Maori's namen ook wortelgewassen mee, zoals de Kumara. De Kumara deed het in het koudere klimaat erg goed en was van groot belang van de Maori-cultuur, omdat het permanente vestiging mogelijk maakte. 

De Maori's zijn meesters in het besnijden van hout, been en steen, vlechten en weven. Met zang en dans wordt de oude kennis, waarbij de rituelen van uitdaging, begroeting en afscheid in stand wordt gehouden. Zowel de mannen als de vrouwen geven zich er bij allerlei gelegenheden graag aan over. De poi-dans, met zijn sierlijke bewegingen is echter aan vrouwen aan voorbehouden. De haka is een oorlogsdans voor mannen. Ze imponeren door hun tongen uit te steken. 

Het Verdrag van Waitangi is de stichtingsoorkonde van Nieuw Zeeland. Oftewel de overeenkomst tussen de Engelse regering en de Maori's. Toen het werd getekend, zullen de meeste van de 50 Maori-stamhoofden die hun naam eronder zetten, de implicaties van hun daad niet hebben begrepen. 

De Maori's gaven koningin Victoria van Engeland het recht land te kopen, waarvoor ze in ruil alles rechten en privileges van Britse onderdanen ontvingen. Een clausule schonk ze ook 'vol, exclusief en ongestoord eigendom van hun landen en landgoederen, bossen en visgronden en andere bezittingen'. Er ontstonden misverstanden, omdat er twee versies (Maori en Engels) bestonden met verschillende betekenissen. Tot op de dag van vandaag duren de controverses over het Verdrag voort. 

Lees meer over een bezoek aan de Waitangi Treaty Grounds.