eefje Geschreven door eefje. Foto door: Tikva

Laos is het enige land in Zuidoost Azië dat niet aan de zee grenst. Het land is dun bevolkt (29 inwoners per vierkante kilometer) en telt ongeveer 6,8 miljoen inwoners. Laos is een arm land. De meeste bewoners zijn arme boeren die in kleine, vaak houten huizen wonen. Hoewel de meeste mensen weinig geld hebben is het niet zo dat er veel ongure wijken en bedelaars zijn. De mensen in Laos komen erg gelukkig over en in de vaak kleine dorpen zul je bij een bezoekje merken hoe gastvrij de bevolking van Laos is!

De Mekong is de grote rivier van Laos. Veel leven speelt dan ook op en naast de Mekong af. Doordat eens per jaar de sneeuw in de bergen smelt en hierdoor veel water de rivier instroomt is de grond erg vruchtbaar door het slib. Vandaar dat je vaak veel boeren zult vinden aan de oever van de rivier. Veel vervoer vindt in Laos ook plaats over de Mekong. Dit is echter niet het hele jaar mogelijk op alle rivieren in Laos. Vaak staat het water te laag waardoor grotere boten vast zouden komen liggen. Echter zijn tegenwoordig de wegen steeds beter en het transport over water wordt daardoor minder gebruikt als voorheen.

In Laos zul je veel uiteenlopende landschappen aan kunnen treffen. Het merendeel van de Flora en Fauna in Laos is beinvloed door het subtropische klimaat. In de bergen zul je daarintegen veel eiken en subtropische naaldbomen vinden. Ook savannen kun je in Laos tegenkomen!

Religie

In Laos is het merendeel (67%) van de bevolking Boeddhist (Theravada). Het Boeddhisme drukt een flinke stempel op de samenleving. Naast het Boeddhisme zijn er ook mensen met een andere religie in het land, voornamelijk Animistische religies (zo'n 31,5% van de bevolking). Vaak zijn de Boeddhistische rituelen vermengt met Animistische rituelen. De overige 1,5% procent hangt andere godsdiensten aan. Te denken valt aan de Islam (een hele kleine groep) of het Christendom. De laatste twee zijn dan ook zwaar in de minderheid. In de hoofdstad Vientiane is een Moskee voor de Moslims en er zijn over heel Laos diverse kerkjes te vinden (meestal Rooms-Katholiek), vooral in het zuiden van het lan. De meeste Rooms-Katholieken in Laos zijn etnische Vietnamezen.  

Doordat er zoveel Boeddhisten in Laos wonen, zul je in de meeste Lao Loum (laagland Lao) dorpen een of meerdere tempels vinden. Ook wordt de cultuur in Laos gekenmerkt door Boedhistische waarden. Het wordt dan ook min of meer gezien als dé godsdienst van Laos. Ondanks het feit dat ook een groot deel van de bevolking het Animisme aanhangt. 

Er is officieel vrijheid van godsdienst maar over het algemeen wordt het niet geaccepteerd als buiten religieuze gebouwen openlijk uit wordt gekomen voor een bepaald geloof, behalve het Boeddhisme.