Tikva .. Geschreven door Tikva. Foto door: Tikva

Land

Kroatië in haar huidige vorm bestaat pas sinds het in 1991 de onafhankelijkheid uitriep. Tijdens het  Dayton Peace akkoord in 1995 werden de grenzen vast gelegd.  Kroatië zal naar verwachting per 1 juli 2013 lid worden van de EU.

Geschiedenis

Het huidige Kroatië is in het verleden onderdeel geweest van veel verschillende rijken. De Romeinen hebben de meeste nu nog te bewonderen bouwwerken achtergelaten, zoals het amfitheater in Pula. De Romeinen werden uiteindelijk verslagen en in de periode daarna migreerden veel Slavische groepen naar de regio. Rond 925 ontstond het eerste Kroatische koninkrijk, dat ongeveer twee eeuwen heeft bestaan in wat nu Kroatië en Bosnië & Herzegovina is. Vanaf 1102 was het koninkrijk onderdeel van Hongarije. Er werd wel een aantal keer een poging gedaan om weer zelfstandig te worden, maar zonder succes. Door de Eerste Wereldoorlog veranderde de situatie in Europa en Kroatië werd onderdeel van wat later bekend werd als Joegoslavië. In dit land ontstonden echter spanningen tussen de diverse volken die een andere taal, maar vaak ook een andere religie hadden. Kroatië was het eerste land dat zichzelf afscheidde. Een oorlog volgde tussen de Kroatische troepen en het met name door de Serven geleide Joegoslavische leger. Aan beide kanten vielen ongeveer 20.000 doden en meer dan 1/5e deel van het land lag in puin. 

Economie

De economie van Kroatië is voor 20% van het bruto national product afhankelijk van het toerisme. Toerisme is de snelst groeiende economie in het land  en in 2011 kwamen er al meer dan 10 miljoen toeristen naar Kroatië. Landbouw is slechts een klein onderdeel van de economie, hoewel wijn wel een bekend export product is. Ook Kroatië heeft last van de economische crisis in Europa en de werkloosheid loopt op. 

Bevolking

Er wonen in Kroatië 4,5 miljoen mensen. De meeste inwoners zijn Kroaat, maar er is ook een groep van ongeveer 4 a 5% Serven en ongeveer 6% met overige nationaliteiten, waaronder Roma en buitenlandse expats. Kroatië heeft een negatieve bevolkingsgroei. Dit komt deels doordat Kroaten het land verlaten, maar ook door het lage geboortecijfer. De meeste Kroaten zijn katholiek.