Geschreven door . Foto door: menasil


Ligging en indeling

Canada ligt in het werelddeel Noord-Amerika en grenst in het zuiden aan de Verenigde Staten van Amerika en in het westen aan Alaska. Door de ligging, is Canada aan drie kanten omringd door zee. De hoofdstad van Canada is Ottawa. Canada is onderverdeeld in provincies en territoria en is dan ook een federale staat. De provincies zijn in feite deelstaten. In totaal zijn er 10 provincies: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, Ontario,  New Brunswick, Nova Scotia, Prins Edwardeiland en Newfoundland en Labrador. Daarnaast zijn er 3 territoria: Northwest Territories, Nunavut en Yukon.Deze gebieden hebben een ander bestuurlijk kader dan de provincies.

Klimaat en reistijd

Door de uitgestrektheid van het land, kent Canada diverse klimaatzones. Over het algemeen kent Canada in het gehele land zeer oude en strenge winters. Uitzondering is de provincie British Columbia. Doordat deze provincie aan de zee grenst, is het klimaat een stuk milder.


Bevolking

De eerste bewoners van Canada waren de Inuit en Indianen. Inmiddels bestaat het merendeel van de bevolking uit immigranten (zo'n 96%). Vooral uit Europa arriveerden in het begin veel Engelsen en Fransen. Ook de Aziaten zijn vertegenwoordigd in Canada, vooral aan de westkust van Canada waar veel Chinese immigranten wonen. Zo heeft Vancouver één van de grootste “Chinatowns” ter wereld. Inmiddels is de emigratiegolf wel iets getemperd. In de jaren negentig is het aantal emigranten fors teruggelopen tot enkele honderden. Veel van deze immigranten kwamen af op de uitgestrekte vlaktes voor de landbouw. Je zult in Canada ook veel Nederlanders vinden. In de Tweede Wereldoorlog zijn veel Nederlanders naar Canada geemigreerd om daar een nieuw bestaat op te bouwen. Nog steeds zijn er veel Nederlanders woonachtig in Canada.


Taal

Canada is officieel tweetalig, maar de twee talen worden niet altijd in de praktijk gebruikt.  Het Frans zul je met name in de Franstalige provincie Québec horen. Alhoewel deze taal anders is dan het huidige Frans in Frankrijk. Daarnaast spreken mensen in provincie New Brunswick ook zowel Engels als Frans evenals in de stad Montreal.