Geschiedenis Bulgarije

De oudste sporen van bewoning in Bulgarije dateren van 40.000 BC. De eerste permanente bewoning dateert van ongeveer 6000 BC. Ze begraven hun doden toen ook al met grafgiften. In het museum van Varna kan je 6000 jaar oude koperen en gouden grafgiften bewonderen uit een van de weinige niet geplunderde graven uit die tijd. 

De Tracians waren verschillende groepen met een o.a. gezamenlijke godsdienst en taal die Bulgarije bevolkten vanaf 2000 BC. Uit geschriften van o.a. de Grieken en Romeinen blijkt dat het geduchte vechters waren. 

Vanaf 700 Bc is het land achtereenvolgens onderdeel geweest van het Griekse rijk, het Romeinse rijk en het Byzantijnse rijk. Ten tijde van het Byzantijnse rijk kwamen verschillende Bulgaarse groepen in opstand. In 681 was Tsaar Asparukh verantwoordelijk voor het 1e Bulgaarse rijk.  In 1362 begonnen de ottomaanse echter met de verovering van dit Bulgaarse rijk en in 1396 was het officieel een deel geworden van het ottomaanse rijk. 

In april 1876 begon de (al jaren voorbereide) opstand tegen de Turkse overheersing. De turken sloegen met geweld terug en zo’n 30.000 Bulgaren zijn hierbij omgekomen. Dit riep de woede op van de landen in west Europa en de Russen. De Russen verklaarde de turken de oorlog. Ondanks 200.000 gesneuvelde Russische soldaten slaagden ze er samen met de Bulgaren uiteindelijk in de Turken te verslaan. Dankzij die Europese landen (die bang waren voor een sterke Russische bondgenoot) werd de Balken geen gezamenlijk land maar opgedeeld in verschillende landen. Als gevolg hiervan werden er nog voor de 2e wereldoorlog 6 balkan oorlogen over de grenzen. 

In 1945 wonnen de communisten de verkiezen. Ze koninklijke familie was gedwongen te vluchten en de republiek Bulgarije werd uitgeroepen.