Overheid van Australië

Sinds 1901 worden de 6 voormalige Britse kolonien van Australie bestuurd als een onafhankelijke federaal gemenebest, met een uit 2 kamers bestaand parlementair systeem dat elementen in zich draagt van de Britse, Amerikaanse, Canadese en Zwitserse democratieen, Australie maakt deel uit van het Britse Gemenebest.

 

Het regeringssysteem kent 2 niveaus: de federale regering, de staatsregering en de plaatselijke regering. De premier staat aan het hoofd van de federale regering en is leider van de partij met het grootste aantal zetels in het House of Representatives. De eerste kamer is de Senate. Het staatshoofd, de gouverneur-generaal, wordt benoemd door de federale regering en aangesteld door koningin Elizabeth II.

 

In Australie bestaat stemplicht en bij de verkiezingen wordt gebruik gemaakt van het systeem van voorkeursstemmen, waarbij kandidaten in volgorde van voorkeur op de einduitslag verschijnen.

 

Om een einde te maken aan de rivaliteit die zich voordeed tussen Sydney en Melbourne betreffende de status van hoofdstad, werd Canberra gesticht. Hier bevindt zich het federale parlement.

 

Aan het eind van elke staatsregering staat een premier. Er zijn 2 belangrijke politieke groeperingen, te weten de Australian Labour Party en de coalitie van de Liberal Party en de National Party. In elke staat vertegenwoordigt een gouverneur, samen met de gouverneur-generaal, de Britse Kroon in Australie. Deze functie heeft voornamelijk een symbolische betekenis en verleent enige pracht en praal bij de opening van evenementen.

 

Een referendum in november 1999 over de vraag of Australie een republiek moet worden heeft uitgewezen dat een meerderheid van de Australische bevolking ervoor kiest deel te blijven uitmaken van de Britse Gemenebest.